• Týždeň boja proti drogám

     • Cieľom protidrogovej prevencie je odpútať pozornosť detí od nástrah drog rôznymi spôsobmi, napr. krúžkovou činnosťou, športovými, vedomostnými a výtvarnými aktivitami.

      Druhý januárový týždeň je na našej škole týždňom boja proti drogám. Zapojili sme sa do neho rôznymi aktivitami. Jednou z nich bola tvorba plagátov na tému: Škodlivosť fajčenia a konzumácia alkoholických nápojov. Najzaujímavejšie práce boli vystavené na nástenke v priestoroch školy.

      PaedDr. Giertlová Zuzana, Koordinátor protidrogovej prevencie v ŠZŠ Čierny Balog

   • Kontakty

    • Špeciálna základná škola, Hlavná 236/67, Čierny Balog
    • szscbalog@gmail.com
    • +421 048 619 13 02 +421 911 342 037
    • Hlavná 236/67
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje