• Rada školy pracuje od roku 2004 podľa schváleného Štatútu rady školy. Schádza 3-4 krát ročne. Rada školy vykonáva svoju činnosť v nasledovnom zložení:

   Predseda, zástupca pedagogických zamestnancov:
   Mgr. Milota Jasenská

   Podpredseda: zástupkyňa nepedagogických zamestnancov:
   Ing. Blanka Moravčíková

   Členka, zástupkyňa pedagogických zamestnancov:
   Mgr. Iveta Turňová

   Členovia, zástupcovia rodičov:
   Júlia Bartošová
   Zdenka Harvanová

   Členovia, zástupcovia zriaďovateľa školy:
   Ing.Daniela Poturnayová
   Mgr. Eva Urbančoková

  • Kontakty

   • Špeciálna základná škola, Hlavná 236/67, Čierny Balog
   • szscbalog@gmail.com
   • +421 048 619 13 02 +421 911 342 037
   • Hlavná 236/67
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje